Aanbidding van het Heilig Hart

7 dagen op 7 – 24 op 24

De Zusters van Liefde van Jezus en Maria koesterden een zeer grote devotie voor Christus. Sinds het begin van de 19de eeuw bestaat er binnen de congregatie zelfs een ‘eeuwigdurende’ aanbidding van het Heilig Hart van Jezus.

Concreet houdt dit in dat er 7 dagen op 7, 24 uur op 24 ergens in de wereld een Zuster van Liefde aan het bidden is voor Christus.

Bidschema’s

Dergelijk initiatief vergt natuurlijk enige organisatie. Tijdens zijn leven maakte Triest eigenhandig de schema’s op voor de aanbidding in de verschillende gemeenschappen. Ieder klooster kreeg van hem de momenten waarop een zuster moest gaan bidden. Meestal waren het blokken van twee uur.

Elke zuster werd gevraagd om 5 minuutjes vroeger te komen en ook 5 minuutjes langer te blijven. Dit om de keten van gebed zeker niet te onderbreken.

Vrijgesteld van nachtdienst

Deze aanbidding gebeurt vandaag nog steeds. Door hun oudere leeftijd zijn de Europese zusters wel vrijgesteld van de nachtdienst. Deze wordt gewaarborgd door de Aziatische en Afrikaanse medezusters.

Versiering voor het Heilig Hart van Jezus in de kapel van Terhagen, 1937.

Kapelll

Devotieprentje voor het Heilig Hart van Jezus

Bidprentje-hart

Een gedachte over “Aanbidding van het Heilig Hart

Voeg uw reactie toe

  1. Indertijd zongen wij in de lagere school (Sint-Lievens-Esse, jaren ’50) elke eerste vrijdag van de maand een speciaal lied voor het Heilig Hart: “Door zovele lieve kleinen wordt gij, Jezus, niet bemind”. We zongen het met alle leerlingen samen voor het beeld dat vanop de eerste verdieping aan de gevel op ons neerkeek. Daarna gingen wij in volledige stilte naar de klassen. Ik vond het telkens weer indrukwekkend.

Geef een reactie

Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: