Eerste dagen aan de ‘Zottepoort’

‘Als de puyten op handen en voeten’

Toen de zusters in 1808 het beheer van het vrouwengesticht aan de ‘Zottepoort’ overnamen van de Burgerlijke Godshuizen, troffen ze uiterst onhygiënische en erbarmelijke omstandigheden aan.

Zuster Elisabeth Oosterlinck noteerde de eerste dagen het volgende in haar ooggetuigenverslag :

“Ontslaegen van de Silentie voor 14 daegen zeiden wij tegen malkander, wie durft naer den coer gaen? … alst omtrent ten 9 uren was, zeide Zuster Rozalia, ik gaen naer den coer. ik antwoorde haer ik gaen mee…

wij deden onze grauwe lijn­waetten jurcken aen en deden alle de kaemers en koten open.

Het waeren als jonge peerden, die uyt hunne stallen liepen, wij vonden er daer die sprongen als de puyten op handen en voeten, doordat zij zoo verstijfd waeren in hunne le­den,

wij vonden daer eene jonge Edele Joffrauw. Haere beenen waeren vol wonden en het stroy was daer in geplackt, met eene saerge om haer heen.

Wij naemen al het strooy dat als eenen Mesthoop was weg en verschoon­den zoo wel wij konden.

Hunne beddens in de kaemers waeren met caf gevuld en zoo geklontert en verstickt dat wij van tijd tot tijd ons verbergden om te weenen.

Den andere dag gingen we wasschen. Rond de kuyp was vol luyzen, wy waeren niet verwondert want als wy hun verschoonde vielen zy met hopen van hun af…

Op het eynde van den zomer quaemen de heeren van hospice ons bezoeken. Zij waeren geheel voldaen; dat zij de menschen al zuyver vonden.”

 Complimenten van Guislain

Ondanks de erbarmelijke toestanden hebben de Zusters van Liefde doorgezet en enkele jaren later gaf de kersvers aangestelde hoofdgeneesheer Jozef Guislain de zusters een dikke pluim: “Dans l’hospice des femmes tout est humain, riant et annonce une grande liberté.”

Nieuwe paviljoenbouw te Melle

Een eeuw later verlieten de Zusters van Liefde de ‘Zottepoort’ definitief voor een groene en prikkelarme omgeving in het landelijke Melle.

In plaats van een gesloten mastodont-instelling opteerden de Zusters voor een paviljoenstructuur. Er kwamen losstaande gebouwen met symmetrisch opzet en veel groen.

De bouwwerf van Caritas, met half afgewerkte gebouwen en de architect in het midden, 1907.

Bouw

Naar de tuinen ging veel aandacht. Zelfs exotische planten en bomen werden aangeplant. Op de foto zit opnieuw de architect, met bolhoed, links staat de tuinman Jozef De Baere.

Tuin

Geef een reactie

Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: