Moederklooster Terhagen

1805 – nu: Molenaarsstraat 24 9000 Gent – Bel aan voor een bezoek aan de kapel en de pandgang.

Bescheiden begin

De Zusters van Liefde van Jezus & Maria – een hele mond vol – werden in 1803 opgericht in het landelijke Lovendegem door pastoor Petrus Jozef Triest (1760-1836). Zoals vele 19de-eeuwse vrouwencongregaties combineerden ze een strenge spiritualiteit met een groot maatschappelijk engagement voor de zieke en zwakkere.

Op vraag van het Gentse stadsbestuur trok Triest in 1805 samen met 6 van zijn zusters naar Gent om in het oude Cisterciënzerklooster van Terhagen een hospice voor ongeneeslijk zieken op te starten.

Op 30 juli 1805 arriveerden 6 zusters in het klooster van Terhagen. Het klooster was heel bouwvallig omdat de site  tijdens de Franse Revolutie compleet was verwaarloosd. De kapel was als paardenstal gebruikt.

Internationale zorgonderneming

Als moederhuis van de jonge congregatie groeide het ‘kloosterke’ van Terhagen uit tot het hoofdkwartier van één van de grootste vrouwelijke religieuze instellingen van het land met een waaier aan activiteiten in de zieken- en ouderenzorg, de psychiatrie, het gewoon en buitengewoon onderwijs in België, Nederland, Engeland, Ierland, Congo, Rwanda, Mali, India, Pakistan, Sri Lanka… . Op hun hoogtepunt in 1960 telden de Zusters van Liefde 2000 leden wereldwijd.

a20-bel-gent-terhagen-99

De bloeiende zustergemeenschap van Terhagen rond 1920. Door de vergrijzing droegen de zusters in België in 2003  hun zorg– en onderwijsorganisaties over aan Tabor, een koepelnetwerk van professionele leken die het engagement van de zusters voortzetten.

Noviciaat

Terhagen had ook een groot noviciaat, een opleidingshuis voor kandidaat-zusters. Tot drie keer per jaar meldden 25 à 30 jonge vrouwen zich aan in het moederhuis. Je startte aan de kloosteropleiding als postulante. Na 6 maanden werd je in de kapel ‘ingekleed’ als novice. Op het einde van het noviciaatsjaar volgde de ’professie’ met de aflegging van de geloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid. Dan was je een ‘echte’ Zuster van Liefde.

A21-BEL-Gent, Terhagen-140b
De 3 etappes van de zusteropleiding: postulante (in het zwart), novice (in het wit) en geprofeste Zuster van Liefde (zwart-wit habijt)
Picture2
Een groepje jonge postulantes vertrekt op uitstap naar Lovendegem met hun novicemeesteres, ca 1960.

De avond voor de kleding tot novice werd het haar van de postulantes afgeschoren met deze tondeuze.

Neogotische kapel

De 17de eeuwse kapel van de oorspronkelijke Cisterciënzeabdij was op het einde van de 19de eeuw zo bouwvallig dat de zusters ze afbraken en de huidige neogotische kapel lieten bouwen. In deze kapel speelden zich alle belangrijke momenten in het leven van de zusters af: inkleding, professie, officie (dagelijks gebedstijden), jubileum, begrafenis.

Vandaag wonen in Terhagen nog 10 zusters. Wereldwijd zijn er nog 1.250 Zusters van Liefde JM. Het zwaartepunt ligt in Azië en Afrika. De huidige ‘moeder-overste’ is de Indische zuster & gynaecologe Valsala Chennakadan.


— Ga verder naar Hospice voor Ongeneeslijk Zieken.

Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: