Meisjesonderwijs Sint-Bavo

1931 – 2003: Sint-Bavo Basisschool, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent
2003 – nu: Sint-Bavo Basisschool, Apostelhuizen 2, 9000 Gent
1931 – 1937: Sint-Bavohumaniora, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent
1937 – nu: Sint-Bavohumaniora, Reep 4, 9000 Gent

Ambitieus Nederlandstalig project

In het verlengde van de vernederlandsing van de Gentse universiteit (1930) openden de zusters op vraag van enkele welstellende Vlaamsgezinde families in 1931 in de Biezekapelstraat Sint-Bavo, het allereerste Nederlandstalig meisjescollege in Gent.

Als voorbereiding op dit project trokken de zusters – die zelf overwegend Franstalig waren opgeleid – naar Noord-Holland om hun Nederlands bij te schaven.

Bavo_1
1937

Groot succes

De school ging op 22 september 1931 van start met 43 leerlingen in de kleuterafdeling en de lagere school. De leerlingen droegen van in het begin het typische groene uniform. Het volgende schooljaar werd ook het humaniora trapsgewijs ingericht.

De school was zo’n groot succes dat de zusters in 1933 de failliete Lousbergfabrieken aan de Reep kochten. De afbraak en heropbouw duurde vijf jaar. In 1937 – er waren toen al 500 leerlingen –  verhuisde de middelbare afdeling naar de Reep. De kleuter- en lagere school (Kleine Bavo) bleven in de Biezekapelstraat.

In de kleuterafdeling en de eerste twee leerjaren van het lager waren in het begin ook jongens toegelaten.

werkstbavobiezekapel
Kleuterklasje in de jaren 1930

Toevluchtsoord

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Kleine Bavo een toevluchtsoord voor een 100-tal seminaristen. De Duitsers hadden  immers het Grootseminarie aan de Reep aangeslagen. De zusters vingen ook ondervoede kinderen op en een deel van de binnentuin werd een patattenveld! Ondertussen bleef het internaat open en de lessen doorgaan.

Vandaag

In 2003 verhuisde Kleine Bavo naar een nieuwe locatie in de Apostelhuizenstraat.

Het gebouw in de Biezekapelstraat kwam terug in handen van het Bisdom Gent dat een grondige renovatie aanvatte en het Sint-Baafshuis oprichtte. Vandaag vind je hier het diocesaan vormingsinstituut, een dienstencentrum met vergaderfaciliteiten en de rijke theologische bibliotheek van het oude Grootseminarie.

Artistieke en literaire ontwikkeling 

Toen het humaniora in 1937 naar de Reep verhuisde, telde de afdeling 280 leerlingen met 23 zusters en 10 lekenleerkrachten. Het lessenpakket had zeer veel aandacht voor literaire en artistieke vakken zoals literatuur, voordracht, kunstgeschiedenis, muziek en dans.

F1-BEL-Gent-Sint-Bavo-H-zonder-nr-005
Scène uit een choreografie van lerares bewegingsleer Nicole Delvaux, 1968

Pedagogische vernieuwingen

Tijdens de oorlog gingen de pedagogische vernieuwingen voort. In 1942 startten de zusters naast de klassieke Latijn-Grieks met een afdeling Moderne. Vanaf datzelfde jaar konden de  leerlingen zich ook inschrijven voor een hogere opleiding in de Sierkunsten met extra tekenen, grafiek en kunstvakken.

F2-BEL-Gent, Sint-Bavo (H)-006

De tuin van het Sint-Bavohumaniora werd ontworpen door Jean Canneel-Claes, de eerste Belgische landschapsarchitect. Zijn modernistische ontwerp omvatte een pergola, zitbanken, tennisvelden, een mini-golf, … .

In de oorlog vormden de zusters de tuin om tot een boerderij met kippen en kleinvee en in 1943 bouwden de Duitsters er een munitiebunker.

Uniformschool

Vandaag is Sint-Bavo één van de weinige scholen waar de leerlingen nog steeds een uniform dragen.  De huidige directie wil daarmee bewust de waarden van soberheid en eenvoud die de zusters introduceerden verder zetten.


— Ga naar de Extra Weetjes of keer terug naar het Moederhuis Klooster Terhagen

Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: